Følg din graviditet uge for uge

4.9

Beregn dit barns højde

Her kan du beregne, hvad dit barns anslåede højde vil være som voksen. *Tænk på lommeregneren som et sjovt værktøj og ikke som en absolut kendsgerning.


  
 		
    
    
    

  

  

Følg din graviditet
uge for uge

4.9  stivstivstivstivstiv

BJ-app

Populære artikler lige nu Se alle artikler

Hvor højt bliver mit barn??

Der er mange faktorer, der kan påvirke, hvor højt et barn bliver. Blandt de vigtigste faktorer er gener, og hvornår barnet kommer i puberteten. Både højden og den alder, hvor man kommer i puberteten, er i høj grad påvirket af de gener, som barnet har arvet fra sine forældre. Der er selvfølgelig undtagelser, hvor børn ikke altid vokser på samme måde som deres forældre.

Når man kommer i puberteten, vokser man ofte hurtigt. Derefter går det langsommere, jo længere inde i puberteten man er. Derfor kan børn blive lidt højere, hvis de kommer sent i puberteten. Ifølge 1177 kommer piger normalt i puberteten i alderen 8-13 år, mens drenge kommer i puberteten omkring 11-14 år. Normalt varer puberteten mellem 4-6 år.

Vækstkurve

På BVC og i skolesundhedstjenesten dokumenteres barnets vægt og højde på et vækstskema. Vækstkurverne er grafer og bruges til at give et overblik over, hvordan barnet har det, og om det får nok næring. Hvis en vækstkurve afviger markant, kan det tyde på, at barnet skal undersøges og vurderes af kvalificeret personale.

Beregn længden

Ved hjælp af ovenstående beregner kan du udregne, hvor højt dit barn kan forventes at blive. Beregneren bruger begge forældres gennemsnitshøjde og lægger værdien "6,5" til eller trækker den fra, afhængigt af om barnet er en pige eller en dreng. Beregneren afrunder til nærmeste halve eller hele tal.

Denne beregningsformel har været brugt i mange år, men den kan ikke garantere præcis, hvor høj babyen bliver. Der er mange faktorer, som påvirker barnets højde. Brug lommeregneren ovenfor som et sjovt værktøj til at få et skøn!

Numerisk eksempel (pige): 

Forælder A: 163 cm
Forælder B: 192 cm

Beregning:
(163 cm + 192 cm) / 2 = 177,5 cm
177,5 cm - 6,5 = 171 cm

Numerisk eksempel (dreng): 

Forælder A: 163 cm
Forælder B: 192 cm

Beregning:
(163 cm + 192 cm) / 2 = 177,5 cm
177,5 cm + 6,5 = 184 cm

Numerisk eksempel (pige): 

Forælder A: 163 cm
Forælder B: 192 cm

Beregning:
(163 cm + 192 cm) / 2 = 177,5 cm
177,5 cm - 6,5 = 171 cm

Numerisk eksempel (dreng): 

Forælder A: 163 cm
Forælder B: 192 cm

Beregning:
(163 cm + 192 cm) / 2 = 177,5 cm
177,5 cm + 6,5 = 184 cm

Find ud af, hvor højt dit barn bliver med vores højdeberegner!

"Hvor højt bliver mit barn?" kan besvares ved hjælp af vores højdeberegner ovenfor. Opfølgende spørgsmål fra forældre er normalt "Hvornår holder du op med at vokse" og "Hvor længe vokser du". Alle børn vokser i forskelligt tempo, og længden kan påvirkes af mange forskellige faktorer. En af disse faktorer er, hvornår barnet kommer i puberteten. Mange vokser mest i begyndelsen af puberteten, men væksten aftager mod slutningen og kan fortsætte nogle få centimeter efter puberteten. Puberteten er dog kun en af flere faktorer, der kan påvirke et barns højde. Ifølge det svenske statistikkontor er gennemsnitshøjden i Sverige ca. 166 cm for kvinder og ca. 180 cm for mænd. Brug vores beregner som et sjovt værktøj til at få et skøn over dit barns fremtidige højde. Hvorfor ikke beregne, hvor høj du bliver ifølge beregneren, og se, om det matcher din nuværende højde?

Copyright © Baby Journey

Copyright © Baby Journey

Mobil sidefod