Parents on the road - the driving forces behind car purchases by parents-to-be and new parents

I takt med att familjen växer ökar behovet av kunna förflytta hela familjen på ett  smidigt sätt – via bil. Men att köpa en bil är ett stort beslut, därför har vi tagit tempen på 250 blivande och nyblivna föräldrar i Baby Journey App för att se hur de resonerar kring deras transportmedel under småbarnstiden.

Uppemot hälften har nyligen köpt bil eller ska göra det inom närmsta året

Vår undersökning visar att 1 av 5 planerar att köpa bil inom det närmaste året. 1 av 4 har dessutom redan köpt bil de senaste 12 månaderna. En femtedel av de tillfrågade svarar att ett bilköp eventuellt kommer att vara aktuellt kommande året.

Prioritering av säkerhet och bekvämlighet för familjebilar

För hälften av de tillfrågade står säkerheten i fokus när de väljer en bil, vilket inte är svårt att förstå eftersom det mest värdefulla man har ska transporteras i bilen, barnen. Samtidigt värderar 46% bekvämlighet och bagageutrymme högt. Det indikerar att behovet av en rymlig och användarvänlig bil för hela familjen också står högt på listan när bilmodeller ska utvärderas.

Även när de kommer till funktioner i bilen för att kunna resa långt med barn så står säkerhet i fokus, 73% tycker att barnsäkerhetsfunktioner är viktigare än till exempel bluetooth-anslutning samt navigations- och kartfunktioner.

Varumärkets roll i val av familjebil

Vi kan konstatera att varumärket både spelar roll och inte. 37% anser att varumärket är viktigt. Ett välkänt varumärke som man känner förtroende för kan symbolisera kvalitet och säkerhet som vi vet att den här målgruppen värdesätter. Å andra sidan tycker 39% att andra faktorer väger tyngre, vilket kan indikera att praktiska överväganden som pris och funktionalitet är det som avgör, och att det inte är varumärket som i slutändan är det avgörande för vilken bil det blir.

Majoriteten vill äga sin bil

78% av de tillfrågade planerar att äga sin bil vilket kan förklaras av att många gör gedigen research kring valet av bil och därför också ser att man ska behålla bilen en längre period. Att leasa bil däremot, som 19% planerar att göra , kan istället vara attraktivt för dem som önskar flexibilitet och vill byta bil ofta. 70% uppger att bilens andrahandsvärde även är något som de funderar över redan vid köp av bil.

Miljövänliga alternativ – en trend inom föräldrars bilinköp

Liksom andra inköp, och övrig konsumtion där vi ser att miljövänliga alternativ är viktiga för den här målgruppen, så är det i fokus även vid bilköp. Uppemot hälften, 44%, av de tillfrågade blivande och nyblivna föräldrarna överväger en hybrid- eller elbil vid sitt nästa köp. Det här är något som varumärken inom denna nisch, som vill guida barnfamiljer kring val av bil, bör uppmärksamma i sin kommunikation och marknadsföring.

Ekonomiskt medvetna val och låga driftkostnader

78% uppger att låga driftkostnader är en avgörande faktor vid val av bil. Att vänta barn och få barn är som vi vet förenat med flera kostnader, därför vill man göra smarta ekonomiska val under den här perioden i livet. Låga driftkostnader är därför något som varumärken bör betona för att attrahera blivande och nyblivna föräldrar som står inför att köpa bil.

Att förstå hur blivande och nyblivna föräldrar resonerar kring bilköp ger varumärken inom denna nisch möjlighet att skräddarsy sina budskap för att tillgodose behoven hos den här målgruppen. Lyckas man med det finns det goda möjligheter att ta plats i barnfamiljers vardag och i det nya livet som en familj med barn. 

Baby Journey är experter på att kommunicera med den här målgruppen, contact us om du vill veta hur vi kan hjälpa er nå fram till dagens och morgondagens barnfamiljer. 

Start your journey,
get in touch with us!

Linnéa Olsson
Creative Sales, Baby Journey

You may also be interested in

 • 8 tips for getting into labour

  In the final stages of pregnancy, it can feel like time is moving at a snail's pace and the longing for baby is immense. So it's perhaps not surprising that there are a plethora of housewife tricks to get you into labour (even though...
 • 7 sure signs that birth is near

  The third trimester is tough in many ways, not least when it comes to patience. The uncertainty of when you will meet the little guy is very challenging! The truth is that we don't know why childbirth starts or exactly when,...
 • Getting your child to sleep in their own bed

  How do you get your baby to fall asleep, not wake up at night and when is it time for your baby to sleep in their own bed? Baby Journey tells you how to get your baby to sleep in their own bed! There are different...
 • Guide: how to take out pregnancy insurance

  Sponsored by Länsförsäkringar Taking out pregnancy insurance is something all pregnant women should do! And preferably as early as possible in the pregnancy as it must be taken out in order to be entitled to compensation if something unpredictable happens. Insurance can...
 • Sex life after childbirth

  Many pregnant women wonder when it is okay to have sex after giving birth. For some, it happens quickly and for others it takes longer. Having a baby is a big adjustment, and it is not at all uncommon for...
 • Exercising after childbirth: trimester four

  When you decide to start exercising after giving birth is entirely up to you. Recovery after pregnancy and childbirth is highly individual! Before you take the step to start activating your body again, it can be good to define what is meant...
 • Everything you need to know about buckwheat

  Are you ready to give birth? A bucket sweep is a way to help your body speed up the start of your labor - in a completely natural way! Is it really possible, you might ask? It is, but you will need to...
 • What is pelvic pain? - All about pelvic pain

  Pelvic pain during pregnancy is a common occurrence. When healthcare professionals talk about pelvic pain, they refer to it as pelvic pain or pelvic floor pain. So, what does laminitis feel like? When you're pregnant, your body's joints become more mobile, which is...
 • Pelvic floor exercise for pregnant women - Good exercises

  Have you experienced pelvic pain during your pregnancy? Pelvic pain is common but can be very painful and prevent you from living a normal life. However, there are exercises and pelvic floor exercises that can help relieve your pelvic pain during pregnancy...
 • High blood pressure = Hypertension

  During pregnancy, there is a risk of high blood pressure and organ damage, known as pre-eclampsia. In this article, we review and describe what preeclampsia is. High blood pressure (hypertension) during pregnancy occurs in Sweden in about eight...

  Artillerigatan 16

  114 52 Stockholm

  Baby Journey

  Terms

  Download our app!

  download in the appstore

  Copyright © Baby Journey

  Copyright © Baby Journey

  Mobile footer