Parents on the road - the driving forces behind car purchases by parents-to-be and new parents

I takt med att familjen växer ökar behovet av kunna förflytta hela familjen på ett  smidigt sätt – via bil. Men att köpa en bil är ett stort beslut, därför har vi tagit tempen på 250 blivande och nyblivna föräldrar i Baby Journey App för att se hur de resonerar kring deras transportmedel under småbarnstiden.

Uppemot hälften har nyligen köpt bil eller ska göra det inom närmsta året

Vår undersökning visar att 1 av 5 planerar att köpa bil inom det närmaste året. 1 av 4 har dessutom redan köpt bil de senaste 12 månaderna. En femtedel av de tillfrågade svarar att ett bilköp eventuellt kommer att vara aktuellt kommande året.

Prioritering av säkerhet och bekvämlighet för familjebilar

För hälften av de tillfrågade står säkerheten i fokus när de väljer en bil, vilket inte är svårt att förstå eftersom det mest värdefulla man har ska transporteras i bilen, barnen. Samtidigt värderar 46% bekvämlighet och bagageutrymme högt. Det indikerar att behovet av en rymlig och användarvänlig bil för hela familjen också står högt på listan när bilmodeller ska utvärderas.

Även när de kommer till funktioner i bilen för att kunna resa långt med barn så står säkerhet i fokus, 73% tycker att barnsäkerhetsfunktioner är viktigare än till exempel bluetooth-anslutning samt navigations- och kartfunktioner.

Varumärkets roll i val av familjebil

Vi kan konstatera att varumärket både spelar roll och inte. 37% anser att varumärket är viktigt. Ett välkänt varumärke som man känner förtroende för kan symbolisera kvalitet och säkerhet som vi vet att den här målgruppen värdesätter. Å andra sidan tycker 39% att andra faktorer väger tyngre, vilket kan indikera att praktiska överväganden som pris och funktionalitet är det som avgör, och att det inte är varumärket som i slutändan är det avgörande för vilken bil det blir.

Majoriteten vill äga sin bil

78% av de tillfrågade planerar att äga sin bil vilket kan förklaras av att många gör gedigen research kring valet av bil och därför också ser att man ska behålla bilen en längre period. Att leasa bil däremot, som 19% planerar att göra , kan istället vara attraktivt för dem som önskar flexibilitet och vill byta bil ofta. 70% uppger att bilens andrahandsvärde även är något som de funderar över redan vid köp av bil.

Miljövänliga alternativ – en trend inom föräldrars bilinköp

Liksom andra inköp, och övrig konsumtion där vi ser att miljövänliga alternativ är viktiga för den här målgruppen, så är det i fokus även vid bilköp. Uppemot hälften, 44%, av de tillfrågade blivande och nyblivna föräldrarna överväger en hybrid- eller elbil vid sitt nästa köp. Det här är något som varumärken inom denna nisch, som vill guida barnfamiljer kring val av bil, bör uppmärksamma i sin kommunikation och marknadsföring.

Ekonomiskt medvetna val och låga driftkostnader

78% uppger att låga driftkostnader är en avgörande faktor vid val av bil. Att vänta barn och få barn är som vi vet förenat med flera kostnader, därför vill man göra smarta ekonomiska val under den här perioden i livet. Låga driftkostnader är därför något som varumärken bör betona för att attrahera blivande och nyblivna föräldrar som står inför att köpa bil.

Att förstå hur blivande och nyblivna föräldrar resonerar kring bilköp ger varumärken inom denna nisch möjlighet att skräddarsy sina budskap för att tillgodose behoven hos den här målgruppen. Lyckas man med det finns det goda möjligheter att ta plats i barnfamiljers vardag och i det nya livet som en familj med barn. 

Baby Journey är experter på att kommunicera med den här målgruppen, contact us om du vill veta hur vi kan hjälpa er nå fram till dagens och morgondagens barnfamiljer. 

Start your journey,
get in touch with us!

Linnéa Olsson
Creative Sales, Baby Journey

You may also be interested in

 • What do pregnant and new parents find on Black Friday?

  Given the extra expenses associated with having a baby, it's no wonder that many parents-to-be and new parents look out for Black Friday deals. For this year's Black Friday, Baby Journey surveyed over 200...
 • How do pregnant women and new mothers get inspired today?

  Baby Journey asked 250 pregnant and new mothers how they consume light-hearted and entertaining inspiration related to pregnancy and life with children. Where do they get it, what format do they prefer and what platform last inspired them to make a purchase?...
 • Targeted advertising for pregnant women and parents of young children

  No matter what product or service you offer, the right advertising will help you reach potential customers. To know which type of advertising to choose, you need to know what your goal is for the campaign: is it to increase...
 • Advertise on Facebook to the high-spending target group of parents of pregnant women and young children.

  Do you want to see increased conversion while building your brand? Pregnant women and parents of young children are a high-spending target group who spend hours on social media every day, where they get information, inspiration and the opportunity to communicate with others in their target group....
 • Digital marketing towards a high-spending target group

  There are lots of angles to take when it comes to digital marketing, so it's important to choose the right platform, format and angle for your target audience to get results. Whether you want to increase brand awareness or conversion, we can...

  Artillerigatan 16

  114 52 Stockholm

  Baby Journey

  Terms

  Download our app!

  download in the appstore

  Copyright © Baby Journey

  Copyright © Baby Journey

  Mobile footer