Breastfeeding, how easy is it really?

Barnsjuksköterskan Matilda ger sina bästa tips och råd kring amning som för många kan vara ett känsloladdat ämne. Att förbereda sig är svårt, men att läsa på och förstå att det inte är så enkelt som det ser ut är en nyckel för att vara snäll mot sig själv i sin amning.

Leave a Reply

Artillerigatan 16

114 52 Stockholm

Baby Journey

Terms

Download our app!

download in the appstore

Copyright © Baby Journey

Copyright © Baby Journey

Mobile footer