High blood pressure = Hypertension

Verified by

Sara Dellner

Midwife

You may also be interested in

 • 8 tips for getting into labour

  In the final stages of pregnancy, it can feel like time is moving at a snail's pace and the longing for baby is immense. So it's perhaps not surprising that there are a plethora of housewife tricks to get you into labour (even though...
 • 7 sure signs that birth is near

  The third trimester is tough in many ways, not least when it comes to patience. The uncertainty of when you will meet the little guy is very challenging! The truth is that we don't know why childbirth starts or exactly when,...
 • Getting your child to sleep in their own bed

  How do you get your baby to fall asleep, not wake up at night and when is it time for your baby to sleep in their own bed? Baby Journey tells you how to get your baby to sleep in their own bed! There are different...
 • Guide: how to take out pregnancy insurance

  Sponsored by Länsförsäkringar Taking out pregnancy insurance is something all pregnant women should do! And preferably as early as possible in the pregnancy as it must be taken out in order to be entitled to compensation if something unpredictable happens. Insurance can...
 • Sex life after childbirth

  Many pregnant women wonder when it is okay to have sex after giving birth. For some, it happens quickly and for others it takes longer. Having a baby is a big adjustment, and it is not at all uncommon for...
 • Exercising after childbirth: trimester four

  When you decide to start exercising after giving birth is entirely up to you. Recovery after pregnancy and childbirth is highly individual! Before you take the step to start activating your body again, it can be good to define what is meant...
 • Everything you need to know about buckwheat

  Are you ready to give birth? A bucket sweep is a way to help your body speed up the start of your labor - in a completely natural way! Is it really possible, you might ask? It is, but you will need to...
 • What is pelvic pain? - All about pelvic pain

  Pelvic pain during pregnancy is a common occurrence. When healthcare professionals talk about pelvic pain, they refer to it as pelvic pain or pelvic floor pain. So, what does laminitis feel like? When you're pregnant, your body's joints become more mobile, which is...
 • Pelvic floor exercise for pregnant women - Good exercises

  Have you experienced pelvic pain during your pregnancy? Pelvic pain is common but can be very painful and prevent you from living a normal life. However, there are exercises and pelvic floor exercises that can help relieve your pelvic pain during pregnancy...
 • High blood pressure = Hypertension

  During pregnancy, there is a risk of high blood pressure and organ damage, known as pre-eclampsia. In this article, we review and describe what preeclampsia is. High blood pressure (hypertension) during pregnancy occurs in Sweden in about eight...

  High blood pressure = Hypertension

  Som gravid finns det en risk att få högt blodtryck och organpåverkan, så kallad havandeskapsförgiftning eller preeklampsi. I den här artikeln går vi igenom och beskriver vad havandeskapsförgiftning är.

  Högt blodtryck (hypertoni) under graviditet förekommer i Sverige i ungefär åtta procent av alla graviditeter. Av dessa åtta procent är det två procent som innehas av de som har kroniskt högt blodtryck, ungefär tre procent har ren graviditetshypertoni medan resterande tre procent har havandeskapsförgiftning, men varierar mellan studier. Det är viktigt att ha koll på blodtrycket under graviditet då det fortfarande är en viktig faktor för att den gravida och fostret ska må bra (och överleva) under graviditeten. I Sverige har vi en väl utvecklad mödrahälsovård och förlossningsvård, men ett högt blodtryck som gravid i u-länder är fortfarande ett stort och svårt problem. WHO brukar klassificera det som ett världsomfattande hälsoproblem.

  Vad är då graviditetsrelaterat högt blodtryck, eller graviditetsrelaterad hypertoni som vården benämner det?

  Högt blodtryck som gravid innebär ett blodtryck som överstiger 140/90 mm Hg efter graviditetsvecka 20, hos en gravid som tidigare är frisk utan någon historia av högt blodtryck. För att ställa diagnosen ett högt blodtryck som gravid så ska det vara vid minst två mätningar, och den gravida ska ha vilat innan.

  What is pre-eclampsia?

  Det är när den gravida får ett högt blodtryck och samtidigt organpåverkan. Ofta läcker de som får havandeskapsförgiftning protein i urinen, vilket tyder på att njurarna är påverkade. Normalt läcker inte så stora molekyler som protein genom njurarna. Protein i urinen kontrolleras på mödravården genom att du får kissa på en urinsticka. Hur många som drabbas beror på vilken forskning man läser, men varierar ungefär mellan 3-5%. De allra flesta får en lindrig form.

  Orsaken till havandeskapsförgiftning är inte helt klarlagd, men vi vet att risken för att drabbas minskas avsevärt om du gått igenom en graviditet utan att haft havandeskapsförgiftning under den graviditeten. Forskare tror bland annat att bildandet av moderkakan och dess kärlinväxt i livmodern är av betydelse för utvecklandet av havandeskapsförgiftning.

  Vilka löper högre risk att utveckla havandeskapsförgiftning?

  Jo bland annat:

  • Ärftlighet
  • Förstföderskor
  • Tidigare graviditet med havandeskapsförgiftning
  • Bakomliggande sjukdomar såsom exempelvis diabetes, men även njur- kärl- eller systemsjukdomar.
  • För mycket blodfetter
  • Afrikansk etnicitet
  • Fetma
  • Graviditet efter äggdonation
  • Kromosomavvikelser hos fostret
  • Tvillinggraviditet

  Utvecklar du havandeskapsförgiftning kontrolleras blodtryck, urinprov och eventuella andra prover oftare. Detta sker vanligen via specialistmödravården. Det enda sättet att ”bota” havandeskapsförgiftning är genom att förlösa barnet, varför det finns ökad risk för att barnet föds i förtid.

  Vill läsa mer gravidrelaterat innehåll? Klicka here!

  Create an account,
  completely free of charge!

  It only takes 1 minute!

  Access a wealth of content
  • Workouts before & after pregnancy

  • Content verified by health professionals

  • Checklists & dietary advice

  Artillerigatan 16

  114 52 Stockholm

  Baby Journey

  Terms

  Download our app!

  download in the appstore

  Copyright © Baby Journey

  Copyright © Baby Journey

  Mobile footer