Ovulation calculator

Calculate your ovulation date here!

Calendar
calendar

Planning on pregnancy?

We have gathered everything you need to know to prepare yourself in the best possible way.

What is ovulation?

It is only during ovulation, which usually occurs around 12-16 days before your period, that you can get pregnant. But what actually happens in the body and how does it work? 

Ovulation plays a key role in your journey to the plus side of the stick. During ovulation, one (or in some cases several!) eggs are released from your ovary and enter the fallopian tube. Once there, the egg can be fertilized by sperm for the next 24 hours. So it is during these 24 hours that you are most fertile. However, it should not be forgotten that sperm can survive for up to 5 days, and that it can therefore be good to, in addition to when you ovulate, also try to schedule intercourse a few days before and after ovulation.

Räkna ut ägglossning - that's how you do it!

First and foremost, you may want to have an understanding of your monthly cycle and how it and its different phases work.

När det kommer till att räkna ut ägglossning, finns det flera metoder som kan användas för att uppskatta din mest fertila period under en menscykel. Att ta reda på när du har ägglossning och identifiera ditt fertila fönster kan därför vara bra för att öka chansen för ett plus på stickan.

En vanlig metod för att räkna ut ägglossning är att använda en ägglossningskalender. Denna bygger på att din menscykel är regelbunden samt vanligtvis 28 dagar lång, men kan också anpassas för både kortare och längre cykler. Räkna ut ägglossning genom att subtrahera 14 dagar från den förväntade startdagen för nästa mens kan du få en uppskattning för när ägglossningen ska inträffa. Till exempel, om din menscykel är 28 dagar, förväntas din ägglossning ske runt dag 14 efter första dagen på senaste mensen.

Read more about how to identify symptoms of ovulation here

How do I know if I am ovulating?

During ovulation, you may experience certain types of changes in your body. Knowing your body and paying attention to certain symptoms can therefore be valuable in finding out if you are ovulating.

Vanliga symtom på ägglossning är till exempel ökad kroppstemperatur, ömhet i nedre buken och ändrad konsistens på dina flytningar. Under ägglossningen är det till exempel vanligt att flytningarna är klara och genomskinliga i färgen och konsistensen kan påminna om rå äggvita.

Read more about the methods to track your ovulation here

Även om symptom kan vara en vägvisare, så räcker det inte alltid till för att ta reda exakt när ägglossningen inträffar. Då kan du istället ta hjälp av ett ägglossningstest, som mäter nivåer av hormonet LH i urinen, vilket är det hormon som ökar i kroppen fram tills att ägglossningen inträffar. Detta är ett tydligt tecken på att du snart kommer ha, eller har, ägglossning. Detta kan vara särskilt hjälpsamt för dig med oregelbunden mens och som inte har full koll på när din ägglossning brukar inträffa.

Vilka är symtomen på ägglossning?

Other symptoms to look out for, in addition to those mentioned above (changes in discharge and increased body temperature) include:

  • Ovulation bleeding, which is a minor bleeding between periods (usually just a few drops of blood).
  • Swollen stomach
  • Sore breasts
  • Increased sex drive

Popular articles right now

Artillerigatan 16

114 52 Stockholm

Baby Journey

Terms

Download our app!

download in the appstore

Copyright © Baby Journey

Copyright © Baby Journey

Mobile footer