Digital marketing towards a high-spending target group

Det finns mängder av vinklar att ta när det kommer till digital marknadsföring, så det gäller att välja rätt plattform, format och vinkel mot sin målgrupp för ett träffsäkert resultat. Oavsett om du vill öka varumärkeskännedom eller konvertering, kan vi hjälpa er att nå era uppsatta mål. Här reder vi ut hur du kan arbeta med digital marknadsföring och marknadsföring på Instagram för att nå målgruppen gravida och småbarnsföräldrar

Digital marknadsföring 

I takt med att det digitala idag är en naturlig del av majoritetens vardag tenderar stor del av all marknadsföring att på ett eller annat sätt kategoriseras som digital marknadsföring. Exempel på digital marknadsföring som lämpar sig för att nå en målgrupp inom graviditet och familjeliv är till exempel nischade nyhetsbrev, synlighet i gravidapp eller nischade hemsidor och marknadsföring i sociala medier. En stor fördel med digital marknadsföring är att den går att rikta mot en väldigt specifik målgrupp, samt att resultat och effekt ofta är både spårbart och mätbart. Det gör att man hela tiden kan utvärdera och säkerställa god avkastning på ens investering. 

Digital marknadsföring: Sociala medier 

Marknadsföring i sociala medier har blivit en självklarhet för många företagare. Vilket inte är så konstigt, med tanke på att 84% av Sveriges internetanvändare använder sociala medier dagligen! Eftersom sociala medier gör det möjligt att kommunicera och interagera med andra, spenderar blivande och nyblivna föräldrar mycket tid här. På dessa plattformar kan de dela erfarenheter, hitta rekommendationer och inspireras. Om du vill nå den här målgruppen är marknadsföring i sociala medier ett utomordentligt bra val att ha med i er marknadsföringsstrategi.

Marknadsföring på Instagram 

Instagram har länge varit, och är fortsatt, en populär plattform att annonsera på. Som varumärke finns det flera anledningar att satsa på marknadsföring på Instagram. Bland annat går det att skapa visuellt och inspirerande innehåll som skapar engagemang och lockar målgruppen. Blivande och nyblivna föräldrar är användare som tenderar att ha ett stort engagemang, det vill säga att de gillar, kommenterar och delar innehåll med varandra på plattformen.Genom marknadsföring på Instagram kan du nå målgrupper baserat på deras intressen och beteenden, det innebär att med hjälp av Instagram kan du nå användare som interagerat med innehåll kopplat till graviditet, föräldraskap och familjeliv. 

PR marknadsföring

En stor del av PR marknadsföring har på senare år kommit att bli digital. Detta på grund av att PR marknadsföring idag ofta innebär att samarbeta med influencers som i sin tur har en digital räckvidd. PR marknadsföring idag kan till innebära att skicka PR-bud till influencers eller anordna exklusiva och tilltalande event som influencers eller kända ansikten bjuds in till. Syftet med dessa aktiviteter är att få influencern att marknadsföra detta via sina sociala kanaler. När detta sker så når budskapet ut till profilens följare, som ofta har högt förtroende för den influencer de följer. PR marknadsföring blir genom detta ofta en lyckad aktivering i sociala medier och ingår därför ofta i mixen för digital marknadsföring. 

Start your journey,
get in touch with us!

Linnéa Olsson
Creative Sales, Baby Journey

You may also be interested in

 • What do pregnant and new parents find on Black Friday?

  Given the extra expenses associated with having a baby, it's no wonder that many parents-to-be and new parents look out for Black Friday deals. For this year's Black Friday, Baby Journey surveyed over 200...
 • How do pregnant women and new mothers get inspired today?

  Baby Journey asked 250 pregnant and new mothers how they consume light-hearted and entertaining inspiration related to pregnancy and life with children. Where do they get it, what format do they prefer and what platform last inspired them to make a purchase?...
 • Targeted advertising for pregnant women and parents of young children

  No matter what product or service you offer, the right advertising will help you reach potential customers. To know which type of advertising to choose, you need to know what your goal is for the campaign: is it to increase...
 • Advertise on Facebook to the high-spending target group of parents of pregnant women and young children.

  Do you want to see increased conversion while building your brand? Pregnant women and parents of young children are a high-spending target group who spend hours on social media every day, where they get information, inspiration and the opportunity to communicate with others in their target group....
 • Digital marketing towards a high-spending target group

  There are lots of angles to take when it comes to digital marketing, so it's important to choose the right platform, format and angle for your target audience to get results. Whether you want to increase brand awareness or conversion, we can...

  Artillerigatan 16

  114 52 Stockholm

  Baby Journey

  Terms

  Download our app!

  download in the appstore

  Copyright © Baby Journey

  Copyright © Baby Journey

  Mobile footer