How do pregnant women and new mothers get inspired today?

Baby Journey har frågat 250 gravida och nyblivna mammor hur det konsumerar lättsam och underhållande inspiration kopplat till graviditet och livet med barn. Vart hämtar det denna, vilket format föredrar dem och vilken plattform inspirerade dem senast till ett köp?

För att hitta gravidstilen, hur barnrummet ska inredas eller välja ett nytt recept att testa tillsammans med familjen är sociala medier en given destination. När vi på Baby Journey frågade 250 gravida och nyblivna mammor vart de i första hand hämtar inspiration kring graviditet och föräldralivet uppgav 64% att sociala medier är deras första val, 31 % svarar appar och endast några få procent uppgav att de söker inspiration i olika typer av magasin. Att sociala medier är det självklara valet för att få lättsam och underhållande inspiration är inte så överraskande då 96% av alla kvinnor mellan 23-32 år idag spenderar tid på dessa plattformar varje dag. Plattformarna blir därför en självklar källa till inspiration då de redan är en stor del av dessa kvinnors vardag. 

Bild slår rörligt när det kommer till att inspirera mest

På de flesta plattformar idag går det att konsumera innehåll i olika format, och trots att rörligt är på frammarsch visar det sig att det är bilder som gör mest intryck när det kommer till inspiration. På frågan vilken typ av innehåll som gör att man känner sig väldigt inspirerad efter att ha konsumerat svarar nästan hälften, 46%, av de gravida och nyblivna mammorna att de inspireras mest av bilder. Därefter är det en jämn fördelning mellan de som känner sig väldigt inspirerade efter att ha konsumerat text, podcast eller rörligt. 

Instagram inspirerar till att göra köp

Instagram är en plattform som används på daglig basis av majoriteten av kvinnor som befinner sig i åldern 23-32 år, 7 av 10 besöker plattformen varje dag. När gravida och nyblivna mammor fick svara på vilken plattform som senast inspirerade dem att göra ett köp fick Instagram en klar majoritet. 86 % av de tillfrågade uppgav nämligen att Instagram var den plattformen som senast inspirerat dem till att göra ett köp. Bland övriga plattformar svarade 7% Pinterest, 4% svarade Youtube och endast 3% svarade TikTok. Ett tydligt bevis på att Instagram fortsatt är relevent och stark plattformför dig som vill nå den här målgruppen och inspirera dem till köp. 

Lär dig mer om hur vi på Baby Journey kan hjälpa dig att kommunicera med gravida och nyblivna mammor.

Start your journey,
get in touch with us!

Linnéa Olsson
Creative Sales, Baby Journey

You may also be interested in

 • What do pregnant and new parents find on Black Friday?

  Given the extra expenses associated with having a baby, it's no wonder that many parents-to-be and new parents look out for Black Friday deals. For this year's Black Friday, Baby Journey surveyed over 200...
 • How do pregnant women and new mothers get inspired today?

  Baby Journey asked 250 pregnant and new mothers how they consume light-hearted and entertaining inspiration related to pregnancy and life with children. Where do they get it, what format do they prefer and what platform last inspired them to make a purchase?...
 • Targeted advertising for pregnant women and parents of young children

  No matter what product or service you offer, the right advertising will help you reach potential customers. To know which type of advertising to choose, you need to know what your goal is for the campaign: is it to increase...
 • Advertise on Facebook to the high-spending target group of parents of pregnant women and young children.

  Do you want to see increased conversion while building your brand? Pregnant women and parents of young children are a high-spending target group who spend hours on social media every day, where they get information, inspiration and the opportunity to communicate with others in their target group....
 • Digital marketing towards a high-spending target group

  There are lots of angles to take when it comes to digital marketing, so it's important to choose the right platform, format and angle for your target audience to get results. Whether you want to increase brand awareness or conversion, we can...

  Artillerigatan 16

  114 52 Stockholm

  Baby Journey

  Terms

  Download our app!

  download in the appstore

  Copyright © Baby Journey

  Copyright © Baby Journey

  Mobile footer