Equal parenting in everyday life

You may also be interested in

 • 8 tips for getting into labour

  In the final stages of pregnancy, it can feel like time is moving at a snail's pace and the longing for baby is immense. So it's perhaps not surprising that there are a plethora of housewife tricks to get you into labour (even though...
 • 7 sure signs that birth is near

  The third trimester is tough in many ways, not least when it comes to patience. The uncertainty of when you will meet the little guy is very challenging! The truth is that we don't know why childbirth starts or exactly when,...
 • Getting your child to sleep in their own bed

  How do you get your baby to fall asleep, not wake up at night and when is it time for your baby to sleep in their own bed? Baby Journey tells you how to get your baby to sleep in their own bed! There are different...
 • Guide: how to take out pregnancy insurance

  Sponsored by Länsförsäkringar Taking out pregnancy insurance is something all pregnant women should do! And preferably as early as possible in the pregnancy as it must be taken out in order to be entitled to compensation if something unpredictable happens. Insurance can...
 • Sex life after childbirth

  Many pregnant women wonder when it is okay to have sex after giving birth. For some, it happens quickly and for others it takes longer. Having a baby is a big adjustment, and it is not at all uncommon for...
 • Exercising after childbirth: trimester four

  When you decide to start exercising after giving birth is entirely up to you. Recovery after pregnancy and childbirth is highly individual! Before you take the step to start activating your body again, it can be good to define what is meant...
 • Everything you need to know about buckwheat

  Are you ready to give birth? A bucket sweep is a way to help your body speed up the start of your labor - in a completely natural way! Is it really possible, you might ask? It is, but you will need to...
 • What is pelvic pain? - All about pelvic pain

  Pelvic pain during pregnancy is a common occurrence. When healthcare professionals talk about pelvic pain, they refer to it as pelvic pain or pelvic floor pain. So, what does laminitis feel like? When you're pregnant, your body's joints become more mobile, which is...
 • Pelvic floor exercise for pregnant women - Good exercises

  Have you experienced pelvic pain during your pregnancy? Pelvic pain is common but can be very painful and prevent you from living a normal life. However, there are exercises and pelvic floor exercises that can help relieve your pelvic pain during pregnancy...
 • High blood pressure = Hypertension

  During pregnancy, there is a risk of high blood pressure and organ damage, known as pre-eclampsia. In this article, we review and describe what preeclampsia is. High blood pressure (hypertension) during pregnancy occurs in Sweden in about eight...

  Equal parenting in everyday life

  Forskning visar att kvinnor/mammor i större utsträckning tenderar att utföra sysslor i hemmet och omkring familjen, jämfört med män/pappor. Vi vet att hälsan främjas för både mamma, pappa som såväl barn, om föräldraskapet är jämställt.

  Ett jämställt föräldraskap handlar bland annat om att bidra likvärdigt i omvårdnaden kring barnet och hemmet, men även möjligheten till att kunna arbeta heltid och få möjlighet till egentid och mental återhämtning. Jämställdhetsarbetet är viktigt redan under graviditeten och skapar förutsättningar för exempelvis en positiv förlossningsupplevelse och den första tiden med barnet. Både lång- och kortsiktiga hälsoeffekter ses hos alla familjemedlemmar som lever i ett jämställt föräldraskap.

  Samtala gärna med varandra hur ni inom parrelationen kan fördela sysslor för att främja ett jämställt föräldraskap. Det här kan ni göra redan under graviditeten. Det handlar om sysslor såsom inkomstbringande arbete, hushållsarbete, omsorg kring barnet, fritidsaktiviteter och egentid.

  För att tydliggöra era insatser kan ni göra en lista på sysslor så ni kan identifiera vad var och en av er engagerar er i. Genom att lista era sysslor identifierar och bekräftar ni respektive persons engagemang och tidsåtgång. Sysslornas omfattning kan komma att variera utifrån hur er livssituation ser ut just nu. Det är kanske inte så att allt måste ske 50/50 utan kan komma att variera beroende på om någon av er exempelvis är föräldraledig.

  Det viktiga är inte vem som gör vad, eller i vilken utsträckning, utan att ni båda känner att det är en jämställd energiåtgång åt gemensamma sysslor, åtminstone i det långa loppet. Tänk på att vara föräldraledig innebär ett heltidsjobb i sig, där man ofta konstant behöver övervaka barnet/barnen. Det kan för den som inte är föräldraledig vara svårt att föreställa sig den mentala stress som det i längden kan skapa. Den som är föräldraledig spenderar i hög utsträckning sina dagar i och omkring hemmet. Denna brist på kontraster i miljön och variation i roller som ett arbete annars skulle ha bidragit till kan för vissa kännas enformigt. Det kan även innebära begränsade möjligheter att träffa andra vuxna. I slutändan handlar det inte om att dela upp allt exakt lika varje dag, utan det viktiga är att ni känner att bägaren inte rinner över hos den andra. Det kan därför vara bra att då och då stämma av hur det känns för respektive part i ”hemmaföretagandet”. Vi tror att ett välfungerande team är bättre än summan av dess delar.

  Listan på sysslor för ett jämställt föräldrarskap kan exempelvis innefatta:

  • Betalt arbete (arbeta heltid/deltid/VAB etc)
  • Omsorg gällande barn (Föräldraledighet/lek/socialt samspel med andra barnfamiljer/ge mat/sova med barnet/organisera klädköp, behov, namnmärka etc/hygien kring barnet/trösta/läsa/egentid med barnet/barnen/utan den andra föräldern/läxhjälp/föräldramöten)
  • Familjeliv (sköta kontakt med släkt och vänner/ta initiativ till familjeaktiviteter och planera dessa/köpa presenter/ordna kalas/planera semester/planera dater/ etc)
  • Fritid/egentid (egentid hemma och ute/sovmorgon/ostörd sömn etc)
  • Hushållsarbete (Städa/vattna blommor/organisera och bokföra/byta lakan/göra research till inköp och behov/trädgårdsarbete/byta glödlampor/gå ut med soporna/sköta ekonomi/handla mat och se vad som är slut eller behövs/planera måltider/diska/plocka undan etc)
  • Eventuella övriga punkter

  Har du koll på föräldrapenning? Klicka här för att läsa mer!

  baby-journey app

  You may also be interested in

  • 8 tips for getting into labour

   In the final stages of pregnancy, it can feel like time is moving at a snail's pace and the longing for baby is immense. So it's perhaps not surprising that there are a plethora of housewife tricks to get you into labour (even though...
  • 7 sure signs that birth is near

   The third trimester is tough in many ways, not least when it comes to patience. The uncertainty of when you will meet the little guy is very challenging! The truth is that we don't know why childbirth starts or exactly when,...
  • Getting your child to sleep in their own bed

   How do you get your baby to fall asleep, not wake up at night and when is it time for your baby to sleep in their own bed? Baby Journey tells you how to get your baby to sleep in their own bed! There are different...
  • Guide: how to take out pregnancy insurance

   Sponsored by Länsförsäkringar Taking out pregnancy insurance is something all pregnant women should do! And preferably as early as possible in the pregnancy as it must be taken out in order to be entitled to compensation if something unpredictable happens. Insurance can...
  • Sex life after childbirth

   Many pregnant women wonder when it is okay to have sex after giving birth. For some, it happens quickly and for others it takes longer. Having a baby is a big adjustment, and it is not at all uncommon for...
  • Exercising after childbirth: trimester four

   When you decide to start exercising after giving birth is entirely up to you. Recovery after pregnancy and childbirth is highly individual! Before you take the step to start activating your body again, it can be good to define what is meant...
  • Everything you need to know about buckwheat

   Are you ready to give birth? A bucket sweep is a way to help your body speed up the start of your labor - in a completely natural way! Is it really possible, you might ask? It is, but you will need to...
  • What is pelvic pain? - All about pelvic pain

   Pelvic pain during pregnancy is a common occurrence. When healthcare professionals talk about pelvic pain, they refer to it as pelvic pain or pelvic floor pain. So, what does laminitis feel like? When you're pregnant, your body's joints become more mobile, which is...
  • Pelvic floor exercise for pregnant women - Good exercises

   Have you experienced pelvic pain during your pregnancy? Pelvic pain is common but can be very painful and prevent you from living a normal life. However, there are exercises and pelvic floor exercises that can help relieve your pelvic pain during pregnancy...
  • High blood pressure = Hypertension

   During pregnancy, there is a risk of high blood pressure and organ damage, known as pre-eclampsia. In this article, we review and describe what preeclampsia is. High blood pressure (hypertension) during pregnancy occurs in Sweden in about eight...

   Artillerigatan 16

   114 52 Stockholm

   Baby Journey

   Terms

   Download our app!

   download in the appstore

   Copyright © Baby Journey

   Copyright © Baby Journey

   Mobile footer