Sustainability, conscious choices and climate anxiety among pregnant and new parents

Hur är inställningen till att handla begagnat inför och efter att man har fått barn? Ökar klimatångesten i samband med att man blir förälder och väljer man i högre grad medvetna och schyssta val för ens bebis? Det är några av frågorna som vi ställde till 200 gravida och nyblivna föräldrar när vi ville ta redo på hur de resonerar och agerar när det kommer till hållbarhet och konsumtion.

Begagnat och cirkulärt

Majoriteten av de tillfrågade gravida och nyblivna föräldrarna är positivt inställda till att handla begagnat. Som gravid planerar så många som 9 av 10 att handla något begagnat. Det visar sig också stämma med hur målgruppen sedan agerar då 85% av nyblivna föräldrar säger att de handlat produkter begagnat. Endast 1 av 10 har inget intresse alls av köp på andrahandsmarknaden. På frågan varför man väljer att handla begagnat visar det sig att priset är den största drivkraften, medan 18% gör det för miljöns skull. 

Senaste åren har fler hyrtjänster dykt upp på marknaden i takt med att affärsmodeller kopplat till delningsekonomin har blivit trendiga. Trots att utbudet av dessa tjänster ökat så är erfarenheten av att hyra istället för köpa produkter låg hos den här målgruppen, då endast 16% någon gång har valt att hyra istället för att köpa.  

Medvetna och hållbara val

När det kommer till vilken typ av köp som man reflekterar mest kring när det kommer till produktens klimatpåverkan så uppger över hälften att det är köp av livsmedel och förbrukningsvaror, därefter kommer kläder och heminredning. Det visar sig också i undersökningen att man i högre grad väljer hållbara alternativ till sin bebis jämfört med till sig själv, här uppger 6 av 10 säger att de i högre grad väljer miljövänliga alternativ till sin bebis. 

Vid vilka typer av köp tänker du mest på att produkten ska ha liten påverkan på miljön och är hållbar?

Livsmedel & förbrukningsvaror 53%
Kläder & heminredning 34%
Skönhet & hudvård 5%
Leksaker 8%

Det finns generellt ett intresse och vilja att konsumera hållbart och välja hållbara produkter. De gånger man inte gör det, är det ett högt pris som är den största anledningen. En femtedel säger däremot att den största anledningen till att de inte väljer hållbara alternativ är på grund av ett dåligt utbud. 

Hållbarhet och klimatångest

Att vår planet ska finnas kvar även för framtida generationer är vi många som är överens om, men kanske blir det ännu tydligare i samband med att man får egna barn. 7 av 10 uppger att de tänker mer på framtidens klimat och miljö sedan de fick barn och en femtedel uppger att de inte gör något aktivt för att minska sin klimatpåverkan, men att de skulle vilja göra det. 

Start your journey,
get in touch with us!

Linnéa Olsson
Creative Sales, Baby Journey

You may also be interested in

 • What do pregnant and new parents find on Black Friday?

  Given the extra expenses associated with having a baby, it's no wonder that many parents-to-be and new parents look out for Black Friday deals. For this year's Black Friday, Baby Journey surveyed over 200...
 • How do pregnant women and new mothers get inspired today?

  Baby Journey asked 250 pregnant and new mothers how they consume light-hearted and entertaining inspiration related to pregnancy and life with children. Where do they get it, what format do they prefer and what platform last inspired them to make a purchase?...
 • Targeted advertising for pregnant women and parents of young children

  No matter what product or service you offer, the right advertising will help you reach potential customers. To know which type of advertising to choose, you need to know what your goal is for the campaign: is it to increase...
 • Advertise on Facebook to the high-spending target group of parents of pregnant women and young children.

  Do you want to see increased conversion while building your brand? Pregnant women and parents of young children are a high-spending target group who spend hours on social media every day, where they get information, inspiration and the opportunity to communicate with others in their target group....
 • Digital marketing towards a high-spending target group

  There are lots of angles to take when it comes to digital marketing, so it's important to choose the right platform, format and angle for your target audience to get results. Whether you want to increase brand awareness or conversion, we can...

  Artillerigatan 16

  114 52 Stockholm

  Baby Journey

  Terms

  Download our app!

  download in the appstore

  Copyright © Baby Journey

  Copyright © Baby Journey

  Mobile footer